Bedenktijd & Garantie

Bedenktijd

Als u bij Sex.vlaanderen koopt, heeft u 14 dagen bedenktijd zonder dat u hiervoor een reden moet geven (herroepingsrecht). Binnen die periode kan u uw bestelde items terugsturen. Deze gaat in vanaf de dag van ontvangst.

Bij sexspeeltjes gelden uiteraard strikte hygiënevoorschriften. Deze mogen enkel teruggestuurd worden als de verpakkingen niet geopend zijn en eventuele zegels niet verbroken zijn.

De consument die wil gebruik maken van zijn herroepingsrecht, stuurt binnen de 14 dagen de items terug. Hij vult het retourformulier in. Hij voegt dit formulier toe aan de doos én stuurt dit ook naar info@sex.vlaanderen.

De consument draagt de kosten voor het terugsturen van het product. Na ontvangst, zullen we uw bestelling terugbetalen, inclusief de verzendkosten. De verzendkosten worden niet terugbetaald als u slechts een deel van de bestelling terugstuurt.

Meer info hierover kan u vinden in onze Algemene Voorwaarden.

Garantie

Wij streven ernaar dat u als klant tevreden bent. Hier vindt u de info over de garantie op onze artikelen. Wij garanderen dat de producten die geleverd worden daadwerkelijk de bestelde producten zijn en voldoen aan de normale verwachtingen die de koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij verzekeren daarenboven dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet overeenkomt met de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij levering aanwezig was.

Wij doen dan ook ons uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de producten, maar wij kunnen geen absolute garantie geven over de kwaliteit van vervoer. Je bent er als consument toe verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk in de juiste omstandigheden te bewaren om zo de kwaliteit van de goederen te waarborgen.

In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de goederen toch zou aangetast zijn, dien je onmiddellijk, direct op het moment van de levering, ons hiervan op de hoogte te brengen en hiervan het bewijs te leveren. Op jou als Consument rust immers de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de goederen nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten die je hebt die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn moeten dan ook onmiddellijk aan ons per mail ter kennis worden gebracht en dit ten laatste 4 uur na ontvangst.

Gebreken die veroorzaakt zijn door opzettelijke beschadiging of nalatigheid, nalatig of foutief onderhoud of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing door de consument kunnen niet verhaald worden op ons als verkoper.

 

Wil je een defect product melden?

1   Vul het retourformulier in en stuur ons dit via e-mail door.
2   Stop het formulier dat je ons stuurde, ook mee in de doos, bewaar je verzendbewijs.

Zodra we je zending ontvangen, zullen we controleren of dit over een garantie situatie gaat.
Indien dit het geval is, zullen we je product(en) vervangen.