Privacy Policy

1. Algemeen

 

sex.vlaanderen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website. Contacteer ons op info@sex.vlaanderen voor meer informatie.

 

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

 

2.1.   De gegevens die je ons meedeelt

In het bestelformulier op deze website: e-mailadres, naam, adres en bestelde producten. Indien u zich aanmeldt voor onze mailing list (om het gratis e-boek te downloaden), dan deelt u alleen uw e-mail adres mee.

 

2.2.   De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie sex.vlaanderen/cookies

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door sex.vlaanderen en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3.   De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld.

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van sex.vlaanderen aan sex.vlaanderen dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

 

3. Doeleinden van de verwerking

 

3.1.   Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

   Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;

    Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;

    Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;

   De technische administratie van de Website te beheren;

    Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

 

3.2.   Direct marketing en mededeling aan derden

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan sex.vlaanderen uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot sex.vlaanderen, haar producten en/of diensten. sex.vlaanderen kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door sex.vlaanderen bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mail bericht van sex.vlaanderen

 

3.3.   Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

 

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

 

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door sex.vlaanderen. Dit is dus ten minste 2 jaar, aangezien dan pas de wettelijke garantie termijn verstrijkt. Wij zijn dus genoodzaakt om gedurende deze periode te weten welke klant er wat besteld heeft. Na deze periode zullen wij de gegevens (hierboven genoemd in artikel 2.1) bijhouden zolang de webshop op sex.vlaanderen blijft bestaan om hiervoor een relevant klantenbestand te kunnen behouden.

Uw gegevens kunnen altijd op aanvraag worden verwijderd conform artikel 6 van deze privacy policy.

 

5. Recht van toegang en verbetering

 

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@sex.vlaanderen of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan sex.vlaanderen mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan sex.vlaanderen.

 

6. Recht van verzet

 

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@sex.vlaanderen. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

sex.vlaanderen heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan sex.vlaanderen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

sex.vlaanderen houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die sex.vlaanderen niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door sex.vlaanderen. sex.vlaanderen is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. sex.vlaanderen raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.